بزرگترین مرکز تدریس خصوصی تهران

۱۹ سال تجربه کاری با مجوز رسمی
آنچه شما در اندیشه دارید ما آنرا به واقعیت تبدیل میکنیم
ابتدائی دبیرستان دانشگاه کنکور
دروس تخصصی دانشگاه دروس تخصصی هنرستان مکالمه زبان تمامی زبانهای بین المللی

درباره آموزشگاه :

این آموزشگاه در سال ۱۳۷۸ و در سال ۱۳۷۹ به عنوان شرکت
کمک آموزشی ثبت رسمی گردید در ابتدا این شرکت با تعدادمحدودی
دبیر در محدوده شرق تهران فعالیت خود را شروع کرد تا اینکه در
سال ۱۳۸۵ با گرفتن مجوز رسمی از وزارت آموزش پرورش  به عنوان
آموزشگاه علمی آزاد تمامی مناطق تهران را پوشش داده و ظرف
مدت کوتاهی اعتماد خانواده ها را جلب کرده در سال ۱۳۸۷ با همکاری
جمعی از دبیران کرج حوزه تحت پوشش خود را پوشش داد و
خدمت رسانی به آن منطقه را نیز اغاز نمودوا کنون بابیش از
۲۰۰۰ هزار دبیر تلاش گر توانسته تمامی مناطق تهران وکرج
را تحت پوشش خود قراردهد و تاثیر بسزایی در امر آموزش کشور
به خود اختصاص داده است مدیریت وکارکنان این أموزشگاه به
امید رضایت شما عزیزان همچنان در امر خدمت رسانی آماده وفعال
هستند.
 
 

 


مدیر عامل / موسس آموزشگاه

مهدی مهدوی