احمد رضا کیایی

توافقی

اگر بیش از یک جلسه کلاس نیاز دارید، می توانید با زدن دکمه + تعداد جلسه ی خود را مشخص کنید.

یک جلسه 90 دقیقه و دو جلسه 180 دقیقه خواهد بود.

اطلاعات استاد در پایین صفحه قسمت توضیحات بیشتر